Eğitim Birimleri | Lise

Akademik programımız, öğrencileri hem zihinsel hem de kişisel olarak geliştirmeyi hedef almıştır.

Öğrencilerimiz araştırma ve eleştirel düşünmenin de dahil olduğu bilgi, kalıcı anlama ve disiplinler üstü beceriler geliştirme unsurlarını dengeli olarak sunacak biçimde dikkatle tasarlanmış, standartlara dayalı bir eğitim-öğretim programı sürecine dahil olurlar.

Eğitim-öğretim programı, öğrencileri sorumluluk sahibi ve duyarlı olma, uluslar arası anlayışa sahip olma, harekete geçme, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinme gibi tutumlar ve nitelikler benimsemeye teşvik ederek bireyi bir bütün olarak geliştirmeyi amaçlar.

Akademik takip programı aracılığıyla öğretmenler, her bir bireyin kendi potansiyelini tam anlamıyla gerçekleştirmesini sağlamak üzere öğrencileri destekleyip geliştirebilirler.

Üniversite sınav hazırlığı, akademik programın bir parçası olarak kabul edilir.

İngilizce Programı

İngilizce Programı, öğrencilerin farklı akademik ve kültürel bağlamlardaki başarıları ile tutarlı olarak akıcı bir dille konuşabilmelerini sağlar. Öğrenciler, çeşitli metinleri güvenle okur ve farklı ders kaynaklarından bilgi edinmek ve bu bilgiyi kullanmak üzere stratejiler geliştirir.

Öğrenciler, okudukları metinler, araştırmalar ve kişisel tecrübeleri üzerine yazı yazarak İngilizce açıklayıcı ve edebi yazılar yazmayı öğrenirler. Program: Konuşma, dinleme, dilbilgisi ve kelime hazinesini geliştirme gibi temel becerileri vurgulamayı sürdürecek, böylece öğrenciler farklı ortamlarda anlaşılır ve etkili bir içimde iletişim kurabileceklerdir. 

Temel hedefimiz: Öğrencilerimize, gelecekteki eğitimleri ve nihayetinde meslek yaşamları ile ilgili fırsatlar yaratacak İngilizce becerilerini kazandırmaktır.